Kontaktinformation

På sidorna här intill hittar du aktuell information från föreningarna inom Värmlands distrikt.

Distriktsexpeditionen

Nygatan 15, 652 20 Karlstad
Telefon 054 – 18 77 72
E-post: varmland@iogt.se

Distriktsstyrelsen

Ordförande

Monica Ståhl
Rådetorps Gård, 688 92 STORFORS
Telefon bostad 0550-320 19, mobil 0730-40 16 09
E-post: monica.stahl@iogt.se

Kassör

Anna-Greta Johansson
Kvarnströms väg 20, 683 33 HAGFORS
Telefon bostad 0563-125 32, mobil 070-665 52 38
E-post: annagrj@telia.com

Sekreterare

Inga-Britt Tjäder
Forsgatan 23, 667 34 FORSHAGA
Telefon bostad 054-87 27 31, mobil 070-278 47 31
E-post: inga-britt@kieder.se

Liv Hagberg
Garvaregatan 4, 652 20 Karlstad
Mobil 073-441 21 33
E-post: liv.hagberg@iogt.se

Elenor Kemnäs
Mossgatan 169, 654 67 KARLSTAD
Mobil 070-687 01 09
E-post: elenor.kemnas1@comhem.se

Willy van Veldhoven
Hagnäs 21, 684 95 HÖJE
Mobil 076-781 43 64

Rolf Johansson
Horsensgatan 30, 654 67 KARLSTAD
Mobil 070-260 64 45

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00