Vad står IOGT-NTO för?

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 47 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. Vi är en del av en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika.

Vårt arbete koncentrerar vi på tre kärnområden:

Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete – syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

Förebyggande arbete – syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

Socialt arbete – syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

Vårt arbete bedriver vi på alla nivåer, från lokalföreningen, genom distrikt och förbund och ute i världen. För att bedriva den verksamheten inom IOGT-NTO har vi valt den personliga helnykterheten, men för att uppnå våra mål samarbetar vi gärna med andra som också vill minska alkohol- och narkotikabruket.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00